NB’80 en NOVA

NB’80

NB’80 is de federatie van videoclubs in Noord Brabant. Zij ondersteunt en stimuleert de aangesloten clubs door provinciale activiteiten te ontplooien ter verbetering van de filmkwaliteit van de leden van de videoclubs.

Zo worden er festivals en cursussen georganiseerd voor beginners en gevorderden, en worden de onderlinge contacten tussen de videoclubs gestimuleerd .

Klik op het logo voor de website van NB’80.

NB80

NOVA

De NOVA is een federatieve koepelorganisatie die de belangen behartigt van niet-professionele filmers. De NOVA heeft acht leden, de regionale organisaties.Deze vergaderen drie keer per jaar

Het bestuur van de NOVA is belast met de dagelijkse leiding van de federatie en met de uitvoering van het beleid van de federatieraad.

Klik op het logo voor de website van NOVA.

Nova